top of page

ON-CHAİN VERİLERİ VE ANLAMLARI
MVRV Oranı

MVRV (piyasa değeri-gerçekleşen değer) oranı, bir varlığın piyasa değerinin, gerçekleşen değerine oranıdır.

Göstergeye Genel Bakış

MVRV (piyasa değeri-gerçekleşen değer), bir varlığın Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değerine oranıdır. Bu iki ölçümü karşılaştırarak MVRV, fiyatın ne zaman "gerçeğe uygun değerin" üstünde veya altında olduğunu anlamak ve piyasa karlılığını değerlendirmek için kullanılabilir. Piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki aşırı sapmalar, sırasıyla yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr ve zararlarının aşırı uç dönemlerini yansıttığından, piyasanın en yüksek ve en düşük seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

Nasıl hesaplanır?

MVRV, bir varlığın piyasa değerinin gerçekleşen değerine bölünmesiyle hesaplanır.

Senaryo: Bitcoin MVRV Analiz Örneği


1. Piyasa Değeri(MV):

Diyelim ki Bitcoin'in toplam dolaşımdaki arzı 18 milyon BTC ve her bir BTC'nin mevcut piyasa fiyatı 50.000 dolar olsun. Bu durumda Bitcoin'in Piyasa Değeri 900 milyar dolar olur (18 milyon BTC * 50.000 dolar/BTC).


2. Gerçekleşen Değer(RV):

Bitcoin yatırımcılarının her bir BTC için ortalama maliyeti 40.000 dolar olsun. Bu durumda, Gerçekleşen Değer 720 milyar dolar olur (18 milyon BTC * 40.000 dolar/BTC).


2.1 Ortalamının hesaplanışı yukarıdaki örneğe göre şu şekilde ;

Cüzdanınızda 6,875 adet BTC var ve bunlar 3 farklı işlemde yatırıldı.


33.333,334 USDT'den 1,5 bitcoin satın aldınız.

3,5 bitcoin 42.857,15 USDT'den satın aldınız.

40.000 USDT'den 1,875 bitcoin satın aldınız.


Gerçekleşen değer, cüzdanınızdaki tüm bitcoinlerin edinme maliyeti hesaplanarak bulunur.

Bu durumda bitcoinlerin gerçekleşen değeri şöyle olur:


(1,5 x 33.333,334) + (3,5 x 42.857,15) + (1,875 x 40.000) = 275.000 ABD Doları.


Bu 6,875 BTC'nin ortalama satın alma fiyatını bulmak için, elde edilen tutarı toplam bitcoin sayısına bölmeniz yeterlidir: 275.000,00 ABD Doları/6,875 BTC = 40.000 ABD Doları.


Yani Bitcoin başına ortalamanız 40.000 USD dir.


3. MVRV Oranı Hesaplama ise:

Yukarıda yer alan veriler baz alınarak şu şekilde hesaplanır.


MVRV Oranı = Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer

MVRV Oranı = 900 milyar dolar / 720 milyar dolar = 1.25 bulunur.


Değerlendirme:

MVRV Oranı 1.25: Bu değer, Bitcoin'in piyasa değerinin gerçekleşen değerine kıyasla yüksek olduğunu, ancak aşırı değerlenmiş bir seviyede olmadığını gösterir. Yatırımcılar arasında bazı gerçekleşmemiş kârlar var ancak bu durum genellikle sürdürülebilir kabul edilir.


MVRV Değerleri > 3,5 Durumu: Eğer MVRV oranı 3,5'in üzerine çıksaydı, bu Bitcoin piyasasında gerçekleşmemiş kârların oldukça yüksek olduğunu ve yatırımcıların kazançlarını realize etmeye başlama olasılığının arttığını gösterirdi. Bu, genellikle geç aşamadaki boğa döngülerinde görülür ve fiyat düzeltmesi veya düşüş trendine geçiş için bir sinyal olabilir.


MVRV Değerleri < 1,0 Durumu: Eğer MVRV oranı 1,0'ın altına düşseydi, bu Bitcoin piyasasında birçok yatırımcının zarar ettiğini veya en azından maliyet bazında başa baş durumda olduğunu gösterirdi. Bu durum genellikle piyasa kapitülasyonunun veya derin bir ayı piyasasının göstergesi olabilir ve potansiyel bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir, çünkü fiyatlar tarihsel maliyet bazlarına göre oldukça düşük değerlenmiştir.MVRV-Z Skoru

MVRV-Z Skoru, bir varlığın aşırı değerlendiğini veya düşük değerlendiğini değerlendirmek için piyasa değerini ve gerçekleşen değeri karşılaştırır.


Bitcoin üzerinden MVRV-Z Skoru'nu örneklendirmek gerekirse, bu metriği Bitcoin'in tarihi fiyat hareketlerini analiz etmek ve piyasanın potansiyel zirve veya dip noktalarını belirlemek için kullanabiliriz.


 1. Piyasa Zirveleri (Kırmızı Bölge): Bitcoin'in piyasa değeri, gerçekleşen değerinden önemli ölçüde yüksek olduğunda, MVRV-Z Skoru yüksek bir değere ulaşır. Bu genellikle piyasanın aşırı ısındığını ve fiyatın spekülatif bir bölge içinde olduğunu gösterir. Örneğin, 2017'nin sonlarında Bitcoin 20.000 USD civarında zirve yaptığında, MVRV-Z Skoru yüksek bir değere ulaşmış ve bu durum piyasanın aşırı değerlendiğine işaret etmiştir. Yatırımcılar bu yüksek skoru, olası bir satış zamanı olarak değerlendirebilirler.

 2. Piyasa Dipleri (Yeşil Bölge): Tersine, Bitcoin'in piyasa değeri, gerçekleşen değerine yakın olduğunda veya onun altına düştüğünde, MVRV-Z Skoru düşük bir değere ulaşır. Bu, piyasanın düşük değerlendiğini ve potansiyel bir alım fırsatı olabileceğini gösterir. Örneğin, 2015'in başında ve 2018'in sonlarında Bitcoin'in sırasıyla yaklaşık 200 USD ve 3.200 USD civarında dipler yaptığı dönemlerde, MVRV-Z Skoru düşük seviyelere inmiş ve bu durumlar piyasanın dip yaptığına işaret etmiştir. Bu durumlar, yatırımcılara Bitcoin alımı için uygun zamanlar olabileceğini gösterebilir.

MVRV-Z Skoru, Bitcoin yatırımcılarına ve analistlerine, piyasanın mevcut durumunu değerlendirme ve potansiyel olarak aşırı değerli veya düşük değerli dönemleri tespit etme konusunda değerli bir araç sunar. Ancak, herhangi bir yatırım kararı alınırken bu tür metriklerin yanı sıra çeşitli diğer faktörlerin ve piyasa koşullarının da dikkate alınması önemlidir.

Nasıl hesaplanır?

MVRV-Z Skoru, piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki fark ile piyasa değeri standart sapması arasındaki oran olarak tanımlanır.


Örnek bir hesaplama yapmak için varsayalım ki elimizde şu veriler var:


 • Bitcoin'in mevcut piyasa değeri: 800 milyar USD

 • Bitcoin'in gerçekleşen değeri: 600 milyar USD

 • Piyasa değeri standart sapması: 200 milyar USD

Bu değerleri MVRV-Z Skoru formülüne yerleştirdiğimizde:800-600/200


Bu durumda, MVRV-Z Skoru 1 çıkar. Bu, Bitcoin'in piyasa değerinin gerçekleşen değerinden sapma göstermediğini ve piyasa değeri ile gerçekleşen değerin eşit olduğunu gösterir. Standart sapma ile bölündüğünde bu 1 değeri, Bitcoin'in ne aşırı değerli ne de düşük değerli olduğunu gösteren bir piyasa dengesi durumunu işaret edebilir. Ancak bu bir örnektir ve gerçek hesaplama için güncel ve doğru verilere ihtiyaç vardır.


STH-SOPR

STH-SOPR, zincir üzerinde hareket eden ve ömrü 155 günden daha kısa olan (kısa vadeli sahipleri) tüm kripto paralar için gerçekleşen kar ve zarar derecesini yansıtan bir göstergedir.


Kısa Vadeli Tutucu SOPR (STH-SOPR) , yalnızca 155 günden daha kısa sürede harcanan çıktıları hesaba katan bir SOPR çeşididir . Bu nedenle STH-SOPR, piyasaya yeni girmiş olma olasılığı daha yüksek olan yatırımcıların davranışlarını ve karlılığını değerlendirmek için bir gösterge görevi görüyor.


​İstatistiksel olarak , 155 günden daha genç UTXO'ların harcanma olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle genellikle dolaşımdaki sıvı arzının bir parçası olarak kabul edilir. STH-SOPR, bu grup tarafından gerçekleştirilen kar veya zarar miktarını tahmin etmek için yalnızca bu "genç paraları" filtreler. Bu, piyasadaki oynaklığa paralarını harcayarak tepki verme olasılığı daha yüksek olan yeni yatırımcıların davranışları ve duyguları hakkında bilgi sağlar.

Nasıl hesaplanır?

STH-SOPR, yalnızca 155 günden daha genç harcanan çıktılar için SOPR değeri alınarak hesaplanır.


STH-SOPR (Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio) hesaplaması yapmak, genellikle blockchain veri analizi platformları tarafından sağlanan özel verilere dayanır ve bu verileri doğrudan bir kullanıcı olarak hesaplamak genellikle mümkün değildir. Ancak, STH-SOPR'nin nasıl hesaplandığını genel hatlarıyla açıklamak gerekirse:


 1. UTXO'ların Yaşını Belirleme: Tüm UTXO'lar (Unspent Transaction Outputs) incelenir ve her birinin yaşı hesaplanır. Bu örnekte, 155 gün veya daha kısa süre önce harcanan UTXO'lar ele alınacaktır.

 2. Kar ve Zarar Durumu: Her bir kısa vadeli UTXO için, harcama anındaki değer (satış fiyatı) ile UTXO'nun oluşturulduğu anındaki değer (alım fiyatı) karşılaştırılır.

 3. Toplam Değer Hesaplama: Hesaplama için, her bir kısa vadeli UTXO'nun satış fiyatından alım fiyatını çıkarırsınız ve bu farkları toplarsınız.

 4. Oranı Belirleme: Elde edilen toplam kar veya zarar değeri, tüm kısa vadeli harcanan UTXO'ların alım fiyatları toplamına bölünerek STH-SOPR oranı hesaplanır.


LTH-SOPR

LTH-SOPR, 155 günden fazla ömrü olan (uzun vadeli sahipleri) zincir üzerinde taşınan tüm kripto paralar için gerçekleşen kar ve zarar derecesini yansıtan bir göstergedir.


Uzun Vadeli Tutucu SOPR (LTH-SOPR) , yalnızca 155 günden daha eski harcanan çıktıları hesaba katan bir SOPR çeşididir . Bu nedenle LTH-SOPR, varlık hakkında daha fazla temel anlayışa sahip ve piyasa oynaklığı konusunda daha fazla deneyime sahip akıllı para yatırımcılarının davranışlarını ve kârlılığını değerlendirmek için bir gösterge görevi görüyor.


155 gün boyunca (LTH eşiği), piyasa oynaklığının ve fiyatının, UTXO'nun oluşturulduğu andaki fiyatın (varsayılan maliyet esası) üstünde veya altında bir yönde çözülmesi yaygındır. Sonuç olarak, LTH'nin elinde bulunan bir kripto para harcandığında büyük miktarda kar veya zarar elde etme eğilimi gösterir. Tipik olarak 1,0 değeri civarında salınan standart SOPR metriği ve varyantlarının ( aSOPR ve STH-SOPR ) aksine, LTH-SOPR genellikle nispeten büyük (> 2,0) ve küçük değerlere (<0,8) ulaşır.


Bu nedenle, LTH-SOPR, Uzun Vadeli Sahipler tarafından gerçekleştirilen toplam kar/zarar çarpanını temsil eden gösterge değerleri ile, daha uzun vadeli bir makro döngü osilatörü olarak hareket etme eğilimindedir.

Nasıl hesaplanır?

LTH-SOPR, yalnızca 155 gün veya daha eski harcanmış çıktılar için SOPR değeri alınarak hesaplanır.Madenci Pozisyon Endeksi (MPI)

Madenci Pozisyon Endeksi (MPI), tüm madencilerin USD cinsinden çıkışlarının 365 günlük hareketli ortalamasına bölümü olarak tanımlanır.


MPI, madencilerin çıkışlarının çoğunun satış için borsalara aktarıldığını varsayarak, madencilerin göreceli tasfiye davranışını tarihsel ortalamaya kıyasla açıklar. Ayrıca madencilerin profesyonel trader olarak pozisyonlarını doğru zamanda satma konusunda iyi olduklarını varsayarak, MPI davranışlarını kopyalayarak çıkış (satış) noktalarının zamanlaması için iyi bir göstergedir. Bu aynı zamanda madencilerin Puell Multiple ile birlikte karlılığını da görüntülemeye yardımcı olur.


MPI'nin satış noktalarını tespit etmemize yardımcı olduğu yorumunu göz önüne aldığımızda, büyük MPI değerlerinin oluştuğu durumlardan faydalanabiliriz. Bu kullanım durumunda, anormal MPI değerlerini tespit etmek için Bollinger-bandı olarak bilinen teknik göstergelerden birini kullanırız. Aşağıdaki çizelge, satışları, piyasadan çıkış yapmak için tespit edilen noktaları göstermektedir.


Nasıl hesaplanır?

Net Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (NUPL)

Net Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (NUPL), Piyasa Değeri ile Gerçekleşmiş Değer arasındaki farkı gösterir.


NUPL, Piyasa Değeri ile Gerçekleşmiş Piyasa Değeri arasındaki farkın Piyasa Değerine bölünmesiyle hesaplanır. Piyasa Değeri, Gerçekleşmiş Değerden büyükse, NUPL> 0. Bu, Bitcoin'in on-chain'de beklenen değerinin gerçek değerinden daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu değer satış baskısındaki artışı gösterir.


 • Net Gerçekleşmemiş Kar (NUP): Yaratılan ve tahrip edilen arasındaki fiyat farkı ile karda olan UTxO toplamı.

 • Net Gerçekleşmemiş Zarar (NUL): Yaratılan ve tahrip edilen arasındaki fiyat farkı ile zararda olan UTxO toplamı.

 • Net Gerçekleşmemiş Kar ve Zarar (NUPL): Piyasa değeri ile gerçekleşmiş değer arasındaki fark.

Nasıl hesaplanır?
90 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page